BLIJDENT TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Anne Franklaan 17
1422 HC Uithoorn
Tel. (0297) 525579

De Tandprotheticus

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit en andere uitneembare prothetische voorzieningen. Een specialist met vast omschreven taken, die zo nodig doorverwijst naar andere specialisten zoals tandarts, kaakchirurg, huisarts. Het beroep is sinds 1989 wettelijk beschermd en valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De opleiding is ondergebracht bij de Hoge School van Utrecht.

De taak

De taak van de tandprotheticus richt zich met name op het volledig kunstgebit boven- en of onderkaak. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het hele traject inclusief de nazorg. Op verwijzing van tandarts/kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen zoals bijvoorbeeld: frame kunstgebit, gedeeltelijk kunstgebit, overkappingskunstgebit, kunstgebit op implantaten (klikgebit) of immediaat kunstgebit. (Na extractie door tandarts/kaakchirurg wordt het kunstgebit direct in de mond geplaatst).

De praktijk

De tandprotheticus kan veel betekenen voor de meer dan 3 miljoen mensen in Nederland met een kunstgebit. Het grote voordeel van de rechtstreekse behandeling in de tandprothetische praktijk is dat de drempel laag is.

U kunt hier rechtstreeks terecht voor:

Vergoedingen

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de ziektekostenverzekeraar. We zijn goed op de hoogte van het vergoedingen systeem en kunnen zelfstandig declaraties indienen.

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Blijdent Tandprothetische Praktijk is aangesloten bij de ONT en onderwerpt zich daardoor vrijwillig aan de beroepscodex en klachtenreglement die mede de belangen van de patiŽnten en eventuele verwijzer behartigen.

Afspraak

Via telefoonnummer 0297 525579 kunt u een afspraak maken
We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag uitsluitend na telefonische afspraak.
Via info@blijdent-uithoorn.nl kunt u uw bericht met verzoek indienen.
Bij vermelding van uw telefoonnummer kunnen we u dan terugbellen.